Oct 27, 2009

Козарачкa реka - Kozaracka river  Козарачка река,како је у зависностности од тога поред којег села протиче зову и Рупска,Дадинска,Градишка извире у селу Рупље и улива се у Грделици у Јужну Мораву,припада Црноморском сливу. Вода реке је веома чиста,питка и садржи значајну концентрацију Сумпора S. који здраво утиче на кожу човека.

The Kosaracka River, gets the name according to the village where it passes by so it can be Rupcka, Dadinska, Gradiska. It starts in Ruplje and ends in Grdelica whre it enters the South Morava and goes until the Black Sea. The water of this river is really clean, drinkable and has a high consentration of sulphur, which is very healthy for the skin.
 2009 
Православна Црква у селу Козаре коју посећују и становници Ковачеве Баре
The serbian orthodox church in Kozare is visited by inhabitants of Kovaceva Bara
 
Козаре је село удаљено око 5.км од Ковачеве Баре,познато по многобројним виноградима и квалитетном Козарачком вину. У селу крај реке постоји подрум у коме се производи вино. Ово буре је постављено као место за одмор и атракција.

Kozare is about 5km from Kovaceva Bara, it's famous among winemakers and some good quality wine comes from Kozare. In the village at the end of the river there is a vine cellar that sells vine. This could be a good attraction for Kozare as a holiday resort.


Козарачка река у околини села Козаре
The Kozaracka river in the Kozare surroundings


Прелазак моста преко Козарачке реке код винског подрума
River crossing in the near of the vine cellar


Најстарија очувана Воденица и уједно и најстарији очувани објекат у ололини. Воденица је грађена почетком 19.века и до недавно се у њој правило брашно,данас је објекат,споменик у обнови.

This old mill is one of the oldest preserved mills in the surroundings. It's from beginning of 19th century and since the n here flour was made. Today the mill is in renovation.
2012

Нил скупљајућу камење за свој вир :)

Nil collecting stones for his dam :)

Тата се вратио у детињство у коме је често време проводио управо ту на овој дивној реци :)

Dad went back to his childhood place where he often spent time right here on this beautiful river :)

 
А после купања и брчкања свако мора да огладни :)

And after bathing and splashing everyone gets hungry :)


2013
Мирјана и Козарачка река 
Mirjana and the Kozaracka river

No comments:

Post a Comment