Nov 5, 2013

Обилазак имања 2013 Visiting the homestead

                                         
Као и сваке године кренули смо у обилазак имања,ја и мој отац потрудили смо се да што више видимо обилазећи шуме и ливаде из више праваца. Нажалост наишли смо опет на зарасле стазе,необрале запуштене воћњаке и непокошене ливаде.
Мало је људи на селу и пуно оних који сањају о неком другом у њиховим очима бољем свету не ценећи оно што имају. Изгледа као да људима више није довољна вера у Бога,слобода,храна и здравље.
Утицај америке и запада стигао је и до овде али се надам да ће уз Божију помоћ ипак временом бити поражен.

As every year, we went on a tour of the property, my father and I we tour as many woods and meadows as possible and from many directions. Unfortunately we ran again into a lot of overgrown paths, neglected orchards and not cutted meadows.
Few people in the village appreciate what they have, the most dream about lifes, far away of the rural reality, which in their eyes are a much better option.
It seems, that for people faith in God, freedom, food and health are no longer enough for their life. The strong Influence of America and the West arrived also here , but I hope that with God's help this will eventually be defeated.

                      
Са деда Душком и његовим овчицама 


Тата и деда Душко са својим овчицама


Sep 25, 2013

Црква и Манастир 2013 Church and MonasteryСтаза Духовног живота,најважнијег за човека одвела нас је овога лета до цркве Светог Николе у селу Козаре и до Манастирске цркве Светог Николе у селу Бургици. У селу Козаре налази се главна црква за мештане села Ковачева Бара јер они припадају црквеној општини власотинце којој припада и ово село са црквом,међутим пошто се ова црква отвара свега неколико пута годишње људи из села Ковачева Бара одлазе и у друге цркве у околини а међу њима и у манастир Светог Николе у селу Бургици надомак Грделице,који је обновљени манастир у коме се редовно служи. Нажалост број људи који посећују овај манастир као и друге верске објекте у околини је још увек мали,антирелигијски комунизам оставио је дубок корен у духовности људи овога краја али Богу Хвала ипак расте број оних који из године у годину све чешће посећују цркве и манастире и моле се Богу за опроштај,спасење и живот вечни.

The path of spiritual life, the most important foundation of man's life, has led us this summer to St. Nicholas Church in the village of Kozare and to the monastery's church of St. Nicholas in the village Burgici. For the inhabitants of Kovaceva Bara the church is in Kozare village due to its apartenance to the parish of Vlasotince. Since the church opens only a couple od days in the years, people from Kovaceva bara need to go to other churches in the surrounding of Grdelica, like the churche of the Burgici monastery, which was recently rebuilt.
Unfortunately the number of people who visit the monastery and other religious sites in the area is still small, the anti-religious communism has left a deep incision in the culture of the people of this region, but thank God, a growing number of believers more and more start to visit churches and monasteries and pray to God for forgiveness, salvation and eternal life.

Црква Светог Николе у селу Козаре
St. Nicholas Church in Kozare
Црква Светог Николе у селу Козаре
St. Nicholas Church in Kozare
Црква Светог Николе у селу Козаре
St. Nicholas Church in Kozare
Манастир Светог Николе у близини села засеока Бургици
St. Nicholas Monastery  in the vicinity of the village Burgici

                      Манастир Светог Николе у близини села засеока Бургици
St. Nicholas Monastery  in the vicinity of the village BurgiciSep 20, 2013

Ниш 2013 NisНиш са око 260.000 људи је центар ”Југа” највећи град на овом простору. Универзитетски град,са богатом историјом у коме се оджавају многе културно уметничке манифестације.Ове године се одржава прослава 1700 година миланског едикта чији је творац Римски Цар Константин рођен у овоме граду. Ниш и Нишлије су били инспирација многима а један од најпознатијих заљубљеника у овај град је Стеван Сремац.
Нико неби требао да прође кроз Ниш а да не обиђе бар једном Ћеле Кулу,симбол терора турских освајача и мученичког страдања Српског народа за слободу.
Ниш је удаљен око 70 км од села Ковачева Бара и до њега се стиже брзо и лако.


 Nis with about 260,000 inhabitants is the center of the "South" and the largest city in this region.
An University town with a rich history, many cultural and artistic events take place. This year the celebration of 1700 years of the Edict of Milan took place, because the Roman Emperor Constantine who created the edict was born in this city. Nis and its inhabitants were an inspiration
for many of the famous Nis- lovers, one of them was Stevan Sremac.
Nobody's supposed to pass through Nis and not to visit at least the Skull Tower, a symbol of terror of the Turkish invaders who martyred suffering Serbian who fighted for freedom.
Nis is located about 70 km from Kovaceva Bara and it can be reached quickly and easily from there.
Ћеле Кула симбол терора турских освајача и мученичког страдања Српског народа за слободу
The Skull Tower, a symbol of terror of the Turkish invaders who martyred suffering Serbian who fighted for freedom

                              


     


Ћеле Кула симбол терора турских освајача и мученичког страдања Српског народа за слободу
The Skull Tower, a symbol of terror of the Turkish invaders who martyred suffering Serbian who fighted for freedom 

Ћеле Кула симбол терора турских освајача и мученичког страдања Српског народа за слободу
The Skull Tower, a symbol of terror of the Turkish invaders who martyred suffering Serbian who fighted for freedomSep 15, 2013

Деца у селу 2013 Children in village


Деца су и ове године као и сваке уживала у свим чарима села и скромног живота,дружећи се и помагајући активно у свим пословима.  Деца су наша будућност и требамо их одгајати што ближе природи,с љубављу и вером у Бога.

Children enjoyed this year (like all other years) all activites and all the charm of the village like modest living, socializing and participating in all rural activities. Children are our future and we need to raise them as close to nature as possible, with lots of love and faith in God.
Мирјана са дедом
Mirjana and her Grand-Dad


Sep 10, 2013

Јаре 2013 The Goat


Желећи да се мало почастимо са комшијама,рођацима и пријатељима,организовали смо печење Јарета на Ражњу.
Догађај је био занимљив и јединствен,укусно Јаре је из домаћинства наших Побратима Милића а главни мајстор за печење је био Цветко Петруш.
Хвала свим гостима што су увеличали овај догађај и даће Бог да се дружимо још :)

Wanting to get a little treat ourselves with our neighbors, friends and relatives, so we organized a goat roasted on a spit.
The event was interesting and unique, the delicious goat from the our cousins the Milic family was roasted by Cvetko Petrush (the head of the Milic household).
Thank you to all the guests that have ettended this event and we hope that God will give us to hang out together again :)


                               
                               


                               


Sep 5, 2013

Шетња кроз село 2013 Walking around village

Свака шетња кроз мало живописно село је нови доживљај и инспирација за размишљање и сликање

Any walk through a charming little village is a new experience and inspiration for thinking and taking pictures


Комшија Мицко и његове мајсторије 
Neighbour Micko and his crafts

Комшија Мицко и његове мајсторије 
Neighbour Micko and his crafts

Једна од најстаријих кућа у селу
One of the oldest houses in the village

 Стари Дом Културе
The old Cultural Center


Sep 1, 2013

Загађивање 2013 Contamination


На велику тугу и жалост морам да пишем о овој теми,ове ужасне сцене које изазивају и телесне и душевне болести сам сликао на само пар десетина метара од задњих кућа у селу!
Ово је доказ огромног безобразлука или незнања,срамота,грех и гађење за сваког нормалног човека,ако не ценимо Богом даровану природу и своју животну средину,зашто мислимо да би она требала нас?!
Надам се да ће овај терор над природом у нашем селу престати и да ће Бог Драги дати да се никад не понови!
Мислим да би ово требало што пре да нестане,чишћење целог простора заједничким снагама би било најмање што би могли да учинимо за опстанак напаћене природе од које се хранимо,чији ваздух дишемо и воду пијемо!

To my disappointment I have to write about this unpleasant subject, the offensive situation that causes physical and mental illness, this sad pictures I took only a few 10 meters from the last houses in the village!
This is a proof of insolence or ignorance, shame, sin and disgust for any normal person, if you do not appreciate the God-given nature and their environment, why do we think the nature should respect us?
I hope that this terror against the natural environment in our village will stop and let's pray to God that it will never happen again!
suggestion is that this should stop happening and that the space should be cleaned as a teamwork, it's the least we can do for the long-suffering nature, from which we get our food, breath our air and drink our water!Без Коментара
No commentБез Коментара
No comment 


Без Коментара
No comment