Mar 8, 2008

Било једном..... - Once upon a time....Без прошлости нема будућности,без предака нема потомака,слике,као један од симбола сведока прохујалог времена остају дар за сећање,опомињујући учећи нас животу

There is no future without a past, without ancestors no descendants, images, as a symbol of past times witnesses remain a gift to remember, and teach us premonitory life
Породица Трајка Митровића
Доњи ред са лева на десно: Лазар,Јовка,Велимир,Трајко,Мирослава
Горњи ред са лева на десно:Војислав,Димитрије,Светислав,Боривоје,Тодор,Милунка
The Trajko Mitrovic Family
First raw from left to right: Lazar, Jovka, Velimir, Trajko, Mirosava
Second raw from left to right: Vojislav, Dimitrije, Svetislav, Borivoje, Todor, Milunka


Овако је мој деда Веља качио слике у собама рамови су углавном његов ручни радМој отац Александар а до њега његови отац и мајка Велимир и Јелица
My dad Aleksandar as a kid, next to him his dad Velimir and mother Jelica

 

 


 
Ручни рад моје тетке Љубинке
Embroidery by my aunt Ljubinka


 


Мој отац Александар са сестром од тетке Светланом
My dad Aleksandar with his cousine SvetlanaВелимир Митровић
Velimir Mitrovic

 
Моја сестра Тијана и ја са дедом и бабом
My sister Tjana and I with the grandparentsДеда Веља је био и музичар многе је научио да свирају Власинку :)
Grand dad Velja was a musician and teached many to play "Vlasinka"-Kolo

Са дедом и бабом
With the grandparents


Веља и плетење корпе од врбовог прућа
Velja weaving baskets of willow Веља и Јелица
Velja and JelicaМој тата,слика из студентског индекса :)
My dad, a picture from the student yearbook