Jun 29, 2008

Песма о Србији - Song abaut Serbia


Тебе грли Дрина,Сава,
плави Дунав и Морава,
сви путеви теби воде,
од љубави до слободе,
Србијо,моја Србијо,
сви путеви теби воде,
од љубави до слободе,
Србијо моја Србијо.
No comments:

Post a Comment