Oct 16, 2012

Пирот 2012 Pirot


 Један од неколико већих градова југоисточне Србије са око 40.000 становника.
У непосредној близини прелепе Старе Планине,Пирот је био варошица све до краја Другог Светког Рата када је почео да се развија индустријски,међутим нажалост почетком 90-тих година индустрија је пропала и град је осиромашио.
Данас је Пирот град у коме се живи полако,град у коме се прави један од најбољих сирева у Србији ”Пиротски Качкаваљ”,град у коме се праве и једини Српски Ћилими и град у коме се људи сналазе на разне начине. Пироћанци стереотипно познати као ”Стипсе” :) или штедљивци уствари су добри и вредни људи који не троше новац који тешко стичу на безпотребне ствари.


Pirot is one of the several major cities of southeast Serbia with around 40,000 inhabitants.
Near the beautiful mountain Stara Planina, Pirot was a small town until the end of WWII when it began to develop industrially, but unfortunately in the early 90-ies economy has collapsed and the city got poor.
Today, the city of Pirot is a place where people live slowly, where one of the best cheeses in Serbia is made, the"Pirot Cheese", where the only Serbian wowed rugs are made and where people are finding various ways to lead a pleasant life . The people of Pirot stereotypically known as "stingy" :) are actually good and hardworking people who do not spend money needlessly and are aware how difficult it is to acquire things.

 Једно од најлепших села које сам видео у Србији,село Темска

One of the most beautiful villages I have seen in Serbia, the village Temska

Манастир Темска из 16.века посвећен Светом Ђорђу налази се у непосредној близини села Темска

The 16th century monastery dedicated to St. George is located near the village Temska

Конак Манастира Темска 

The guesthouse of Temska Monastery 

 Поглед на Пирот са видиковца крај пута који води ка Завојском језеру

Lookout point on the road near Pirot to Zavoj lake

 Пут ка Завојском језеру

Road to Zavoj lake

Завојско језеро на око пола сата вожње од Пирота,језеро је прелепо,једина мана му је то што нема хладовине крај воде а то за одмор лети представља велики проблем.

Zavoj lake is about a half hour drive from Pirot, the lake is beautiful, the only drawback is that there's no shade and this can be a major problem in summer.

Музеј Понишавља у Пироту,типична кућа-конак старог Српског Балканског Стила.

Museum of Ponišavlje in Pirot, a typical "konak" building in old Serbian Balkan style.
 Центар Пирота

Center of PirotПут ка прилепим селима Старе Планине

Road to beautiful villages on the mountain "Stara Planina"

 Сликовито село Височка Ржана

Picturesque village Visocka Rzana

 
Пут ка селу Сенокос 

Road to the village of Senokos