Jun 1, 2010

Савршен Мир - The Perfect Peace

Пролеће у мом селу ...Spring in my village

 

Због интересовања ка Астрономији,мој отац је добио на поклон овај леп телескоп са којим може да почне да проучава ову веома занимљиву науку,поклонио му га је пријатељ,мој таст Пео,дугогодишњи професионални астроном у Италијанском делу Швајцарске.

Because of the interest towards astronomy, my father got as a gift this nice telescope with which he can begin to study this very interesting science, gave him a friend, my father in-law Peo, a longtime professional astronomer in the Italian part of Switzerland.