May 29, 2008

Положај и Тип - Locality and type

Када путник угледа овај знак изнад ауто пута,значи да је на добром путу да ускоро буде у Лесковцу

On the highway from Belgrade: at this sign you soon reach Leskovac!


Ковачева бара је насељено место у околини варошице Грделица у ”Грделичкој клисури” десно од Јужне Мораве,село је смештено у општини Лесковац. Град је удаљен око 25.км.
Веће насељено место у околини је Власотинце,које се налази на око 8.км.од села,али није спојено добрим путевима,тако да се до њега не може стићи аутом,само заобилазним путем преко Грделице или Лесковца.Kovaceva Bara is a populated place near the Grdelica valley, on the right side of South Morava. It belongs to the Leskovac Municipality, and the city of Lesk
ovac is in 25 km distance.
Even more densly populated is Vlasotince which is about 8 km from Kovaceva Bara, allthough the connecting road is not passable by car, but it can be reached by car throught Grdelica or Leskovac.

По излазу са ауто пута је постављена велика табла на којоj је мапа
”Јабланичког округа” чији је Лесковац главни град.

A helpful sign where you enter lively Leskovac Area


На 291.км ауто пута Београд-Прешево,скреће се у Грделицу и после 7.км брдско-планиског пута од Грделице стиже се у Ковачеву бару.

Село се налази на 700-900 метара надморске висине.

If you're on the Beograd - Presevo highway, at km 291, you get off for Grdelica, and after 7km hilly road you arrive to "Kovaceva Bara". Here you're around 700 - 900 meter over see level.
Црква у Грделици

The picturesque church of Grdelica

Железничка станица у Грделици
(за потсећање погледајте шта се догодило
за време ”Нато-бомбардовања” у околини)

The train Station of Grdelica
(some might remember what
NATO attacks did around here)


Ресторан ”Дервен” у Грделици
Специјалитет куће је роштиљ месо
Инече ”Дервен” је стари назив за Грделицу,што значи Клисура

Restaurant "Derven" in Grdelica
Speciality of the house is Grilled Meet
"Derven" is also the old name of Grdelica, what means Canyon

Око Ковачеве баре ,смештена су и друга села:Велика Сејаница,Виље коло,Козаре,Дедина бара,Градиште,Дадинце итд.
Вода за пиће се добија из извора и бунара,познатији извори су: Ђелински,Пориђански,Деда Милински,Мужански и други.
Село је изузетно разбијеног,брдско-палниског типа,поједини крајеви атара су удаљени и по неколико километрара.
Поједини крајеви атара носе називе: Мужан,Обешеник,Гмитрова чука,Бељевина,Бучје,Витлиште,Орничка,Црквиште,Ковалнак,Старо село,Пољане.
Ковачева бара има две махале: Село и Мужан и неколико мањих група кућа које носе називе:Ђелинци,Порођанци,Савинци и друго. Махала село углавном представља главни део села,куће појединих родова су најчешће у окупу.
Ковачева бара има по последњем попису из 2002.године,
55.домова и 167 становника.


Around Kovaceva bara are a lot of other little places like:
Velika Sejanica, Vilje kolo, Kozare, Dedina Bara, Gradiste and Dadince. Potable water comes from well and spring, the most wellknown are: Djelinski, Poridjanski, Deda Milinski and Muzanski.
In 2002 Kovaceva Bara had 55 households and 167 habitants.